Ubezpieczenia

Współpracując z najlepszymi firmami ubezpieczeniowymi na rynku polskim, mamy w swojej ofercie cały pakiet ubezpieczeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:
 
Ubezpieczenia OC
  • z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia; z możliwością rozszerzenia o ryzyka dodatkowe, m.in. OC za produkt, OC najemcy, OC pracodawcy itp.;
  • członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, IPO;
  • ubezpieczenia obowiązkowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów;
  • zakładów opieki zdrowotnej - ubezpieczenia dobrowolne zawierane indywidualnie;
 
Ubezpieczenia mienia
Ubezpieczenia majątkowe adresowane są do przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz właścicieli obiektów biurowych i użyteczności publicznej.
 
 
Ubezpieczenia pracowników
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków chronią przed skutkami wypadków, które mogą się wydarzyć podczas wykonywania pracy i / lub w drodze do / z pracy i / lub w życiu prywatnym.
 
 
Ubezpieczenia podróżne i turystyczne
Zapewniają kompleksową ochronę podczas pobytu za granicą w celu świadczenia pracy.
 
 
Ubezpieczenia komunikacyjne
Służą ochronie pojazdów wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.