Windykacja

Małe i średnie firmy częściej odczuwają negatywne skutki nawiązania współpracy z nierzetelnym kontrahentem niż korporacje. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien zabezpieczyć się, wdrażając w swojej firmie profesjonalny system zarządzania należnościami.
 
Simply Finance współpracując z najlepszymi firmami w branży zarządzania i kontroli należnościami, zapewni Państwu:
  • ochronę przed zawarciem umowy z nierzetelnym kontrahentem;
  • dyscyplinowanie klientów do terminowych płatności;
  • przeprowadzenie skutecznego procesu windykacji.